Noc venku se letos koná 23. listopadu 2023

 

 

Moto: „Nemyslíme si, že muset spát venku na ulici, je v pořádku.“

Pokud tento názor s námi sdílíte nebo se ptáte, proč si to myslíme, přijďte na Noc venku!

 

Noc venku se od roku 2012 konala už ve 23 městech České republiky, ve kterých žije asi 4000 osob bez domova z celkového počtu 11 600 (dle sčítání osob bez domova v ČR z října 2019).

 

 

 

 

Noc venku je kampaň na podporu lidí bez domova, do které se může zapojit kdokoliv z veřejnosti, kdo má zájem dozvědět se něco víc o životě na ulici. Jedná se o první celorepublikovou kampaň svého druhu v České republice. Je otevřená pro všechna města, která mají zájem se zapojit. Tato kampaň se snaží zážitkovou formou přiblížit život lidí, kteří neměli štěstí a skončili bez střechy nad hlavou.

V rámci této akce se pro dobrovolníky nabízí také možnost přespání venku na vybraném místě. Na místě bývá připraven kulturní program a debaty týkající se problematiky bezdomovectví. Rovněž zde probíhají nejrůznější workshopy, lidé mají možnost si popovídat přímo s lidmi, kteří mají zkušenosti s bezdomovectvím.

Noc venku je založena na bázi dobrovolnictví, přičemž potřebné finanční prostředky jsou zajišťovány skrze samotný chod akce, popřípadě různých partnerů či grantů. Vstupné na akci je formou donesených potravin v minimální hodnotě 100 Kč, které následně putují na podporu organizací pracující s lidmi bez domova.

Noc venku se odehrává vždy v listopadu ze čtvrtka na pátek. Začátek akce je v 18 hodin, konec pak v 7 hodin následujícího dne po společné snídani a předání certifikátů. Důležitým aspektem je samotná účast lidí bez domova, neboť se osobně podílejí na organizaci akce v roli předních aktérů. Zajišťují například výběr vstupného, předávají rady, jak si ustlat a přečkat noc, starají se o vystupující nebo pomáhají při úklidu. Projekt tak celkově probíhá zážitkovou formou, jehož cílem je motivovat co nejvíce lidí k přespání venku na ulici. Součástí tohoto prožitkového programu je doprovodný kulturní program.