Nadšenci a dobrovolníci, kterým osud lidí bez domova není lhostejný.

Noc venku je spolek, jehož členy jsou studenti, akademici, sociální pracovníci, lidé bez domova a příznivci Noci venku. Zároveň v původní sestavě byli a zůstávají lidé se zkušeností s bezdomovectvím.

 

Noc venku je ojedinělá kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou "běžné fungování" člověka žijícího na ulici. 

 

Tímto usilujeme o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti a to skrze změny postojů veřejnosti k problematice bezdomovectví. Otevíráme prostor, v němž lze komplexně diskutovat problematiku bezdomovectví a různými způsoby vyjádřit svou solidaritu. 
 
Věříme, že tím vším přispějeme k hlubším systémovým změnám, díky kterým lidé bez domova ve společnosti získají novou šanci. 
 

 

 

 

Dominika Najvert

Narodila jsem se v Ostravě, vystudovala obor Sociální práce se zdravotnickým profilem na tehdejší Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity.  Nyní působím na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity jako externí vyučující kurzu Terénní sociální práce. Jsem koorinátorkou služeb pro rodiny s dětmi organizace Spolu pro rodinu, z.s., kde působím od roku 2005. Od roku 2011 do roku 2016 jsem pracovala ve Sdružení azylových domů v ČR, kde jsem také zjistila, že mi na životě lidí bez domova velmi záleží a jako sociální pracovník bych ráda nacházela možnosti, jak jim pomoct. Děkuji Noci venku, u jejíhož zrodu jsem v roce 2012 stála, za možnost být stále součástí řešení problematiky bezdomovectví a zprostředkovávat takovouto zkušenost také veřejnosti.

 

Helena Bělasová

S Nocí venku jsem se setkala prvně v Anglii, kde jsem několik let pracovně působila v sociální oblasti.
Pocházím z Ostravy a v současné době žiji v malé vesničce, v Komorní Lhotce.
Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu, obor: sociálně zdravotní a geriatrická péče, následně pak management sociální práce.
V současné době pracuje v organizaci Exit, v terapeutické komunitě.
K týmu jsem se přidala hned v prvním ročníku a Noc venku je mou srdeční záležitost doposud.
V současné době mě v rámci Noci venku podporuje rodina a přátelé. Někteří jsou již několikaletými dobrovolníky v den akce.
Noc venku je pro mě možností, jak předat myšlenku kampaně dál, otevřít téma bezdomovectví a hledat další možnosti řešení této problematiky.
Noc venku jsou pro mě kamarádi, známí i náhodně potkaní lidé, kteří mají chuť a čas přijít.

 

Evžen Vojkůvka

Jsem aktivní důchodce. K projektu Noc venku jsem se připojil, abych byl nápomocen při organizaci nové aktivity podporující lidi bez domova. Zkušenosti z Noci venku bych chtěl předávat dál. Chtěl bych, aby se problematika bezdomovectví dostala do povědomí lidí, aby k lidem bez domova nebylo okolí lhostejné. Kromě toho, že chci být nápomocen, mám záliby v pečení a vaření.

Mé motto zní: „Srdce Bohu, ruce lidem.“

 

Jakub Raška

Jsem vyučený kuchař. Do akce Noc venku jsem se přidal, protože jsem chtěl zažít něco nového a nasbírat nové zkušenosti. V týmu jsem od realizace akce 22. 11. 2012 a chtěl bych pokračovat i v dalších ročnících. Kromě Noci venku mně baví sport, mám rád fotbal a hokej.

 

Monika Adámková

Ahoj, jmenuji se Monika. K týmu "Noci venku" jsem se aktivně připojila až letos. Již několik let se věnuji pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem,provozuji sklad s pomocí pro rodiče samoživitele. O problematiku bezdomovectví jsem se doposud zajímala jen okrajově, proto jsem s nadšením přijala pozvání aktivně se zapojit a šířit dál, mezi lidi, tuto problematiku. Mým úkolem v týmu, je komunikace s médii a informování veřejnosti a této skvělé akci.

 

Jan Takáč, Honzi

Začínal jsem jako dobrovolník, ale poslední roky již patřím k organizátorům. Kromě technické podpory, kde převážím, zapojuji a chystám, jsem většinou u vstupu, kde společně s Kubou vítám návštěvníky Noci venku.
Pocházím z Ostravy, v současné době žiji s rodinou v Havířově. Nebráním se v rámci zapojení Noci venku nachystat dobré občerstvení či napéct s rodinou cukroví pro ty, kterým udělá na Štědrý den radost.
Noc venku mi přinesla nejen dobré kamarády a partu lidí, ale také možnost vyjádřit svůj názor, v rámci kterého mi není jedno, jak lidé žijí či bydlí.
Přál by všem ne jenom noc, ale celý den a život v klidu a teple.
Letos se těším, až se zase otevřou vrata Kostela sv. Václava a všechny vás uvítám u vchodu s razítkem a úsměvem.
 

Dáša Chvalníková

Ahoj, jsem Dáša, dlouholetý člen týmu. I letos je Noc venku nedílnou součástí mého listopadového programu. Proč? Protože lidé, kteří se na projektu podílejí, jsou moc fajn a otevřeli téma, o kterém se chvílemi moc nemluví. V rámci Noci venku máte možnost zeptat se lidí se zkušeností na vše, co vás zajímá, popovídat si a poznat zajímavé životní příběhy.

 

 

Barbora Petrlíková

Poprvé jsem se k Noci venku připojila v roce 2022 jako dobrovolník a letos už mě zde najdete jako oficiálního člena spolku. Nejprve jsem studovala v Praze na CEVRO institutu, z. ú. obor veřejná správa a následně pokračovala na VOŠ sociální v Ostravě. Během studia jsem se zabývala problematikou závislostí a dostala šanci působit jako pracovní terapeut, nyní poradce/terapeut, v Terapeutické komunitě EXIT, kde jsem se stala součástí kampaně Noc venku a mohla tak podpořit myšlenku, že muset spát na ulici není v pořádku. Stále mi není lhostejný život lidí bez domova a dalších sociálně znevýhodněných skupin v naší společnosti. Nyní svou pozornost mimo jiné zaměřuji na osoby postižené válkou na Ukrajině a působím rovněž jako terénní pracovník v Organizaci pro pomoc uprchlíkům v Ostravě.
 
 
 

Anna Bělasová

Ahoj, jmenuji se Anna. Noc venku mi představila má dcera Hela a parta z Noci venku. V minulých letech jsem vždy byla zdravotník, starala se o občerstvení nebo šila tašky. Jsem povoláním zdravotní sestra. Noc venku představuji kolegům či známým.

Věřím ve smysl této akce a také v to, že každý má právo na domov a nemá být společností postaven na okraj.