Nadšenci a dobrovolníci, kterým osud lidí bez domova není lhostejný.

Noc venku je spolek, jehož členy jsou studenti, akademici, sociální pracovníci, lidé bez domova a příznivci Noci venku. Zároveň v původní sestavě byli a zůstávají lidé se zkušeností s bezdomovectvím.

 

Noc venku je ojedinělá kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou "běžné fungování" člověka žijícího na ulici. 

 

Tímto usilujeme o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti a to skrze změny postojů veřejnosti k problematice bezdomovectví. Otevíráme prostor, v němž lze komplexně diskutovat problematiku bezdomovectví a různými způsoby vyjádřit svou solidaritu. 
 
Věříme, že tím vším přispějeme k hlubším systémovým změnám, díky kterým lidé bez domova ve společnosti získají novou šanci. 
 

 

 

 

Dominika Najvert

Narodila jsem se v Ostravě, vystudovala obor Sociální práce se zdravotnickým profilem na tehdejší Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity.  Nyní působím na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity jako externí vyučující kurzu Terénní sociální práce. Jsem koorinátorkou služeb pro rodiny s dětmi organizace Spolu pro rodinu, z.s., kde působím od roku 2005. Od roku 2011 do roku 2016 jsem pracovala ve Sdružení azylových domů v ČR, kde jsem také zjistila, že mi na životě lidí bez domova velmi záleží a jako sociální pracovník bych ráda nacházela možnosti, jak jim pomoct. Děkuji Noci venku, u jejíhož zrodu jsem v roce 2012 stála, za možnost být stále součástí řešení problematiky bezdomovectví a zprostředkovávat takovouto zkušenost také veřejnosti.

 

Helena Bělasová

Narodila jsem se v Ostravě, kde žiji a pracuji. S Nocí venku, neboli Sleep out jsem se poprvé setkala v Cambridge. Tehdy jsem si jako účastník uvědomila, jak může být taková akce důležitá. Proto jsem při svých studiích na Fakultě Sociálních Studií OU uvítala možnost podílet se na pořádání prvního a následně i dalších ročníků v Ostravě. Noc Venku pro mě není jen zážitek, je to pro mě akce, která má smysl. Vážím si i své rodiny a přátel, kteří mě a tým Noci venku podporují.  „Ne! Muset spát na ulici není v pořádku.,, 

 

Evžen Vojkůvka

Jsem aktivní důchodce. K projektu Noc venku jsem se připojil, abych byl nápomocen při organizaci nové aktivity podporující lidi bez domova. Zkušenosti z Noci venku bych chtěl předávat dál. Chtěl bych, aby se problematika bezdomovectví dostala do povědomí lidí, aby k lidem bez domova nebylo okolí lhostejné. Kromě toho, že chci být nápomocen, mám záliby v pečení a vaření.

Mé motto zní: „Srdce Bohu, ruce lidem.“

 

Jakub Raška

Jsem vyučený kuchař. Do akce Noc venku jsem se přidal, protože jsem chtěl zažít něco nového a nasbírat nové zkušenosti. V týmu jsem od realizace akce 22. 11. 2012 a chtěl bych pokračovat i v dalších ročnících. Kromě Noci venku mně baví sport, mám rád fotbal a hokej.